erratum brandverzekeringen 2017

blz 142

De definitie zegt echter niets over de wijze waarop slijtage wordt bepaald. Enkel in de afdeling elektriciteitsrisico worden slijtagepercentages vastgesteld (zie art. 22). Krachtens de polisvoorwaarden (art. 36) is slijtage afhankelijk van de appreciatie van deskundigen.

Voor de verzekering tegen materiƫle schade worden de schade, de waarde voor het schadegeval van de omschreven goederen en slijtage percentage minnelijk geschat door twee experts, de ene aangewezen door de verzekeringnemer, de andere door de maatschappij.

Bij de beoordeling van de vetusteit mag de expert zich enkel baseren op fysische vetusteit, conform de definitie van de polis. Immers economische vetusteit en technologische vetusteit zouden oudere of verouderde objecten waardeloos maken en bijgevolg onverzekerbaar.

We weten dat bij schaderegeling in nieuwwaarde de vetusteit slechts mag worden afgetrokken wanneer deze hoger is dan het percentage vermeld in de bijzondere voorwaarden (art. 22).