Boek wetgeving 2021: oplossing toepassingen premiebetaling

 

  1. De polis wordt stilzwijgend verlengd, de verzekeraar moet de premie ‘halen’ bij de verzekeringnemer. Dus geen probleem (art. 67).
  2. Betaling aan een tussenpersoon is bevrijdend indien de tussenpersoon optreedt als klaarblijkelijk lasthebber van de verzekeraar (art. 67).
  3. 15 dagen (of langer) beginnende de dag na de neerlegging op de post van de ingebrekestelling.
  4. Binnen de 15 dagen (termijn kan langer zijn), start van deze termijn is dag na neerlegging op de post van het aangetekend schrijven. Indien de verzekeraar de aangetekende brief op 2 september heeft verzonden, dan moet Ella indien de minimumtermijn is voorzien betalen voor 18 september.
  5. De verzekeraar heeft recht op de vervallenpremie en nog maximum 2 opeenvolgende jaar premies op voorwaarde dat het contract geschorst blijft. In casu kan de verzekeraar de premies eisen van 2020 en het gedeelte van de premie van 2021 tot de opzegging van kracht is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *