Boek wetgeving 2021: oplossing duur en einde van de overeenkomst

 1. 785 §1 Vwet – opzegbaar mits opzegging ten minste 3 maanden voor de inwerkingtreding.
 2. 85 §1, 4e lid Vwet – raadpleeg contract om de termijnen te kennen.
 3. 85 §1 Vwet – contracten met een duur van één jaar worden indien ze zijn opgezegd, stilzwijgend verlengd met de duur van één jaar.
 4. 85 §2 Vwet – neen.
 5. 85 Vwet – ja, het is geen ziekteverzekeringsovereenkomst.
 6. Jaarlijks opzegbaar?
 •  ja
 • neen
 • ja
 • ja maar enkel door de verzekeringnemer.
 • langere duurtijd kan contractueel bepaald worden.
 • neen (levensverzekering niet opzegbaar door de verzekeraar tegen vervaldag.

7. a) RT: art. 57 §2 Vwet – binnen 14 dagen na de inwerkingtreding;
OT: onmiddellijk.
b) RT: art. 81 §1 Vwet – binnen de maand na kennisname van de verzwaring;
OT: art. 84 Vwet – verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
c) RT: art. 81 §1 Vwet – de verzekeringnemer heeft één maand te tijd om te reageren op het voorstel van de verzekeraar te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel. Reageert de verzekeringnemer niet, dan kan de verzekeraar opzeggen binnen de 15 dagen na het verstrijken van de termijn;
OT: art. 84 Vwet – verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
d) RT: art. 66 Vwet – de verzekeringnemer kan de ganse polis opzeggen, geen reactietermijn vermeld;
OT: art. 84 Vwet – verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
e) RT: art. 80 Vwet – partijen raken het niet eens binnen een maand na de aanvraag, de verzekeringnemer kan de polis opzeggen. Geen reactietermijn voorzien.
OT: art. 84 Vwet – verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
f) RT: art. 85 §1 Vwet – termijn is niet gerespecteerd, namelijk niet minstens 3 maanden voor de vervaldag;
OT: polis is opgezegd tegen 1 maart 2017.
g) RT: art. 86 §1 Vwet – de verzekeringnemer kan opzeggen indien de opzeg na schade is voorzien in de polis. Reageren ten laatste één maand na de uitbetaling.
OT: minimum 3 maanden te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
h) RT: art. 86 §3 Vwet – de verzekeraar kan enkel opzeggen indien de verzekerde effectief aansprakelijk is, dus niet indien het enkel gaat om een vergoeding op grond van art. 29 bis WAM. Reactietermijn: ten laatste één maand na de uitbetaling.
OT: minimum 3 maanden te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
i) RT: art. 86 kan niet toegepast worden, dus geen opzegmogelijkheid na schade.
OT: /
j) RT: art. 87 Vwet – Ten vroegste 3 maanden na de faillietverklaring.
OT: art. 84 Vwet – verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
k) RT: art. 100 Vwet – binnen 3 maanden en 40 dagen na het overlijden via een aangetekende brief (niet per deurwaardersexploot of tegen afgifte van ontvangstbewijs);
OT: art. 84 Vwet – verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
l) RT: art. 85 §1 Vwet – contract met uitgestelde aanvangsdatum: opzegbaar uiterlijk 3 maanden voor de inwerkingtreding;
OT: 3 maanden, dus tegen 2 augustus 2021.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *