Aansprakelijkheid van de ouders. Louise, 12 jaar, laat de tablet van haar vriendinnetje vallen.

meisje met tablet

© Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan opdat de ouders vermoed worden aansprakelijk te zijn?
Een minderjarig kind veroorzaakt schade aan derden.
Het kind begaat een onrechtmatige daad

Begrip minderjarige
Art. 388 BW stelt dat de minderjarige persoon is van het mannelijk of vrouwelijk geslacht die de volle leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft.
Opgelet: het gaat hier over de burgerlijke meerderjarigheid, en niet de strafrechtelijke!
Minderjarig betekent de volle leeftijd van 18 jaar niet bereikt hebben. We kijken we naar de leeftijd die het kind had wanneer het de schade heeft veroorzaakt.
Voor de aansprakelijkheid van de ouders is de leeftijd van het kind niet relevant op voorwaarde dat het kind minderjarig was op het ogenblik van de feiten.
De leeftijd speelt wel een belangrijke rol wanneer de ouders het vermoeden van aansprakelijkheid willen weerleggen. De toerekeningsvatbaarheid (of de schuldbekwaamheid) bepaalt of de minderjarige persoonlijk kan worden aangesproken voor de veroorzaakte schade (zie verder).

De ontvoogde minderjarige.
Door ontvoogding worden de gevolgen van de minderjarigheid ongedaan gemaakt. De ontvoogde minderjarige mag bijna alle rechtshandelingen zelf stellen.
In deze situatie is men het niet eens over de aansprakelijkheid van de ouders:
– de ouders blijven aansprakelijk op grond van de afstammingsband;
– de aansprakelijkheid houdt op, er is geen ouderlijk gezag meer. Dit standpunt wordt verdedigd door Cassatie.

Verlengd minderjarige
Een verlengd minderjarige wordt gelijkgesteld met een kind jonger dan 15 jaar. Hierdoor blijft de verlengd minderjarige onder het ouderlijk gezag.
Rust op de ouders nog steeds het vermoeden van aansprakelijkheid wanneer het kind effectiefmeerderjarig is? Meestal kijkt men in de rechtspraak naar de werkelijke leeftijd van het kind. Indien ouder dan 18, dan is er geen vermoeden van aansprakelijkheid van de ouders meer.

Onrechtmatige daad van het kind.
Om te kunnen spreken van een onrechtmatige daad, moeten 3 voorwaarden zijn voldaan. Een fout, er moet schade zijn aan derden en er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen de fout en de schade. Enkel het begrip fout leg ik even uit. Het begrip onrechtmatige daad wordt grondig besproken in mijn handboek ‘Aansprakelijkheidsverzekeringen, Academiapress, 2014.
Een fout kan bestaan uit een inbreuk op een regel of door onzorgvuldig te handelen door een persoon die schuldbekwaam is. Wanneer het gaat om jonge kinderen die vaak schuldonbekwaam zijn doordat ze geen onderscheid kunnen maken tussen wat mag en niet mag, en vooral de gevolgen van hun daden niet kunnen inschatten, werkt men in de rechtspraak met het begrip ‘objectief onrechtmatige daad’. Het gedrag van kind wordt vergeleken met het gedrag van een normaal voorzichtig persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden. Indien deze normaal voorzichtig persoon een fout zou begaan, dan spreken we van een objectief onrechtmatige daad in hoofde van het kind.

Zijn de ouders van Louise aansprakelijk?
Ja, Louise handelde onvoorzichtig en door haar handelen is er schade aan de tablet van haar vriendin.

Is de Louise zelf ook aansprakelijk?
Ja, want Louise handelde onvoorzichtig, ze is schuldbekwaam en door haar handelen is er schade aan derden.

Conclusie
De ouders en Louise zijn aansprakelijk voor de schade. In deel 7 bekijken we of er een verzekeraar is die deze schade zal vergoeden.
Wordt vervolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *